چشمهایش برق میزنند و دوخته شدند به مهره های پلاستیکی و رنگی رنگی، با دستان کوچکش تلاش میکند که آنها را در هم چفت کند، ذوق و اشتیاقش را با مهره ها تقسیم میکند و تبدیلش میکند به جایی که دوست دارد در آن زندگی کند.

روز لِگو مبارک

همه دوستش داریم چون هدفش سرگرمی است و سن و سال نمیشناسد، چیدن این مهره های جذاب روی یکدیگر که حس خلاقیت را در ما زنده می کند، یک جهان را شیفته خودش کرده.

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب