روز کمک های اولیه

 شاید ساده و راحت به نظر برسد، اما دانستن این کمک های سهل و ساده، در سخت ترین شرایط می تواند حیات یک انسان را به راحتی به او برگرداند. به اندازه آموزش هر فرد، جان یک انسان محفوظ می ماند.

روز کمک های اولیه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب