هر دقیقه ای که ما بی تفاوت از کنارش می‌گذریم، او اما از کنار ما نمی گذرد و مسئول تصفیه و تزکیه خون های جاری در رگ ماست. دو عضو زحمتکشی که نمی گذارند پای هیچ ماده یا مایع اضافی به بدن ما باز شود و آن ها را بیرون می کند، تشنگی و گرما و سرمای زیاد را دوست ندارند و مراقب فشار خون و سوخت و ساز بدن ماست. باید قدر دانشان باشیم چون که هیچ جایگزینی ندارند.

روز کلیه

 یکی در چپ و دیگری در راست، محافظ دائما وقت بدن ما هستند تا خون جاری در رگ هایمان از هر آفتی دور بماند.

روز کلیه

امتیاز دهی به این مطلب