روز کلیه

روز کلیه

هر دقیقه ای که ما بی تفاوت از کنارش می‌گذریم، او اما از کنار ما نمی گذرد و مسئول تصفیه و تزکیه خون های جاری در رگ ماست. دو عضو زحمتکشی که نمی گذارند پای هیچ ماده یا مایع اضافی به بدن ما باز شود و آنها را بیرون میکند، تشنگی و گرما و سرمای زیاد را دوست ندارند و مراقب فشار خون و سوخت و ساز بدن ماست. باید قدر دانشان باشیم چون که هیچ جایگزینی ندارند.

روز کلیه

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب