انتخاب زبان | Select Language

روز کلیه

روز کلیه

هر دقیقه ای که ما بی تفاوت از کنارش می‌گذریم، او اما از کنار ما نمی گذرد و مسئول تصفیه و تزکیه خون های جاری در رگ ماست. دو عضو زحمتکشی که نمی گذارند پای هیچ ماده یا مایع اضافی به بدن ما باز شود و آنها را بیرون میکند، تشنگی و گرما و سرمای زیاد را دوست ندارند و مراقب فشار خون و سوخت و ساز بدن ماست. باید قدر دانشان باشیم چون که هیچ جایگزینی ندارند.

روز کلیه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب