روز کلاه

نوک دماغش از سرما یخ زده، باد به صورت کودکانه و زیبایش سیلی میزند، گلهای سرما زده اما زیبا، دستهای او را پوشانده، با راننده‌ها سر فروش ‌گل چانه میزند، کلاه پشمی کهنه، اما رنگ رنگی او سر و صورت کوچکش را سفت چسبیده و تا نزدیکی چشمانش پایین آمده و تا جایی که میتواند از او مراقبت می کند.

روز کلاه مبارک

روز کلاه

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب