نوک دماغش از سرما یخ زده، باد به صورت کودکانه و زیبایش سیلی میزند، گلهای سرما زده اما زیبا، دستهای او را پوشانده، با راننده‌ها سر فروش ‌گل چانه میزند، کلاه پشمی کهنه، اما رنگ رنگی او سر و صورت کوچکش را سفت چسبیده و تا نزدیکی چشمانش پایین آمده و تا جایی که میتواند از او مراقبت می کند.

روز کلاه مبارک

روز کلاه

چه در آن زمان که خورشید دامنش را بر سر ما پهن میکند و باد بر سر و صورتمان سیلی میزند و چه در زمان جنگ و زیبایی، کلاه بهترین پوشش ممکن برای نشان دادنِ احساساتِ بیرونی ماست

روز کلاه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب