روز خدمتکار

کارشان سخت، طاقت فرسا و بدون زمان است. کاش سهم و بهره آنها از این روز فقط یک نام و اضافه شدن یک روز دیگر به تاریخ تقویم نباشد و شرایطی فراهم شود که بتوانند، زندگی با رفاه تری داشته باشند و با پشتوانه محکم تر به کارشان ادامه دهند.

روز خدمتکار

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب