طالع اش به دوران سلجوقی افتاد. به دلیل رباعیات زیبا و دلنشینش،  بیشتر همه آن را شاعر روزهای دور می‌دانند. اما عمر خیام نیشابوری، یک ریاضیدان، فیلسوف و یک ستاره شناس بزرگ در دوران خودش و تمامی ادوار است. اگر این روزها با نگاه کردن به تقویم، ترتیب و اصالتی در آن می بینید،  دلیلش نظمی است که خیام در محاسبات گاه شماری به آن داده است.

روز بزرگداشت خیام

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب