طالع اش به دوران سلجوقی افتاد. به دلیل رباعیات زیبا و دلنشینش،  بیشتر همه آن را شاعر روزهای دور می‌دانند. اما عمر خیام نیشابوری، یک ریاضیدان، فیلسوف و یک ستاره شناس بزرگ در دوران خودش و تمامی ادوار است. اگر این روزها با نگاه کردن به تقویم، ترتیب و اصالتی در آن می بینید،  دلیلش نظمی است که خیام در محاسبات گاه شماری به آن داده است.

روز بزرگداشت خیام

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب