روز خاطرات عاشقانه

 بی‌هیچ تردیدی، در سفر عشق و شیفتگی، خاطرات زیادی وجود دارد، یکنواختی و تکرار شاید، عشق را مثل قبل در دلمان پررنگ نگه ندارد و ما را دستخوش روزمرگی کنند. اما این خاطرات عاشقانه هستند تا ناجی ما در این روزها شوند.

روز خاطرات عاشقانه

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب