روز خاطرات عاشقانه

 بی‌هیچ تردیدی، در سفر عشق و شیفتگی، خاطرات زیادی وجود دارد، یکنواختی و تکرار شاید، عشق را مثل قبل در دلمان پررنگ نگه ندارد و ما را دستخوش روزمرگی کنند. اما این خاطرات عاشقانه هستند تا ناجی ما در این روزها شوند.

روز خاطرات عاشقانه

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب