روز دوستداران کتابخانه

از صدای شلوغی خانه و مدرسه و دانشگاه و اداره، به کتابخوانه پناه آورده، جایی که چیدمان قفسه های کتاب و میزهایی که جز صدای زدن پلک، از آنها صدای دیگری به گوش نمیرسد، با نظم خاص اما خشک قرار داده شدند. بلندترین صدای این مکان، صدای آرام هیس است و بس، آنقدر آرام است که بشود روی اهداف بزرگ در آنجا سرمایه گذاری کرد.

روز دوستداران کتابخانه مبارک

روز دوستداران کتابخانه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب