باور نکردنی است اما، قدمتش به دوران پارینه سنگی باز میگردد، زمانی که اولین رد پای انسان، در ستایش زندگی روی آن به جا ماند. سرزمینی زیبا، با شکوه و اساطیری، که روزی سلاطین بزرگ آریایی بر آن حکومت می‌کردند و منزلگاه ایرانیان غیور و اصیل بود. اقلیم خوش آب و هوا و تماشایی اش، که به یقین گویی تکه ای از بهشت است، پاداشِ قلب های مهربان و روح های بزرگی است که جسارت را حقیقتا تعریف کرده اند و از ترس گریزانند.

روز ملی کرمانشاه مبارک

روز کرمانشاه

روز کرمانشاه

امتیاز دهی به این مطلب