انتخاب زبان | Select Language

روز کرمانشاه

باور نکردنی است اما، قدمتش به دوران پارینه سنگی باز میگردد، زمانی که اولین رد پای انسان، در ستایش زندگی روی آن به جا ماند. سرزمینی زیبا، با شکوه و اساطیری، که روزی سلاطین بزرگ آریایی بر آن حکومت می‌کردند و منزلگاه ایرانیان غیور و اصیل بود. اقلیم خوش آب و هوا و تماشایی اش، که به یقین گویی تکه ای از بهشت است، پاداشِ قلب های مهربان و روح های بزرگی است که جسارت را حقیقتا تعریف کرده اند و از ترس گریزانند.

روز ملی کرمانشاه مبارک

روز کرمانشاه

روز کرمانشاه

امتیاز دهی به این مطلب