روز کارگر

  به هر دلیل نتوانستند به جایگاهی که می‌خواستند برسند، اما بیشتر از حقشان هم چیزی نمی خواهند. در بین اقشار جامعه زحمتکش ترین و مظلوم ترین هستند، اما صدایشان به سختی به گوش کسانی که باید می رسد. روز آنها نه فقط امروز، بلکه تمام روزهای سال است، تمام روزهایی که صادقانه و خالصانه تلاش کردند اما کمترین نصیب آنها شد.

روز کارگر

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب