چشمه‌سار زلال زندگی با کار، جلا و روشنی می‌یابد و کارگران پیش‌گامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند.
امروز روز تصدیق و تجلیل از تلاش‌های شگفت‌انگیز همه کارگرانی است که در راه آبادانی و ساختن سرزمین بزرگمان تلاش و کوشش کرده‌اند.
توان دست‌هایتان را می‌ستایم که آیینه تلاش روزگارند.
یازدهم اردیبهشت روز کارگر گرامی

روز کارگر

  به هر دلیل نتوانستند به جایگاهی که می‌خواستند برسند، اما بیشتر از حقشان هم چیزی نمی خواهند. در بین اقشار جامعه زحمتکش ترین و مظلوم ترین هستند، اما صدایشان به سختی به گوش کسانی که باید می رسد. روز آنها نه فقط امروز، بلکه تمام روزهای سال است، تمام روزهایی که صادقانه و خالصانه تلاش کردند اما کمترین نصیب آنها شد.

روز کارگر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب