انتخاب زبان | Select Language

روز کارگر

  به هر دلیل نتوانستند به جایگاهی که می‌خواستند برسند، اما بیشتر از حقشان هم چیزی نمی خواهند. در بین اقشار جامعه زحمتکش ترین و مظلوم ترین هستند، اما صدایشان به سختی به گوش کسانی که باید می رسد. روز آنها نه فقط امروز، بلکه تمام روزهای سال است، تمام روزهایی که صادقانه و خالصانه تلاش کردند اما کمترین نصیب آنها شد.

روز کارگر

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب