انتخاب زبان | Select Language

روز جوجه تیغی

تا زمانی که احساس خطر، قلب کوچولوش رو نشونه نگیره، با کسی کاری نداره. صورت با نمک و شیرینش، وسط خارهایی که احتمالا روی سر و بدن نحیفش سنگینی می کنند، پنهون شده تا در مقابل دشمن های زمین، زره امن و محکمش باشه. دلش به همین تیغ هایی که مراقبشن خوشه و با روزگار مدارا میکنه.

روز جوجه تیغی مبارک

روز جوجه تیغی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب