تا زمانی که احساس خطر، قلب کوچولوش رو نشونه نگیره، با کسی کاری نداره. صورت با نمک و شیرینش، وسط خارهایی که احتمالا روی سر و بدن نحیفش سنگینی می کنند، پنهون شده تا در مقابل دشمن های زمین، زره امن و محکمش باشه. دلش به همین تیغ هایی که مراقبشن خوشه و با روزگار مدارا میکنه.

روز جوجه تیغی مبارک

روز جوجه تیغی

صورت شیرین و معصومش، بین هزاران خار بُرنده پنهان شده تا نگذارد برای همیشه در جایگاه یک موجود زیبا و بی آزار زندگی کند.

روز جوجه تیغی

وفات حضرت زینب

 سالروز شهادت حضرت کبرا (س) دخت علی مرتضی پیام آور کربلا الگو شکیبایی و

امتیاز دهی به این مطلب