روز جواهرات

روز جواهرات

در حال رد شدن از کنار مغازه هاست،  تا این که برق چشمانش با برق نگین روی انگشتری که دیده یکی می شود،  آرام به آن نزدیک شده و حتی یک لحظه هم از آن چشم بر نمی دارد، هنوز نخریده خودش را صاحب اول و آخر آن سنگ قیمتی می داند. شاید این سنگهای قیمتی تراش نخورده در قعر طبیعت، هدیه انسانهای خوب سپرده شده در خاک به انسانهای خوب بیرون از خاک باشد.

 روز جواهرات مبارک

روز جواهرات

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب