روز جواهرات

روز جواهرات

در حال رد شدن از کنار مغازه هاست،  تا این که برق چشمانش با برق نگین روی انگشتری که دیده یکی می شود،  آرام به آن نزدیک شده و حتی یک لحظه هم از آن چشم بر نمی دارد، هنوز نخریده خودش را صاحب اول و آخر آن سنگ قیمتی می داند. شاید این سنگهای قیمتی تراش نخورده در قعر طبیعت، هدیه انسانهای خوب سپرده شده در خاک به انسانهای خوب بیرون از خاک باشد.

 روز جواهرات مبارک

روز جواهرات

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب