انتخاب زبان | Select Language

روز جواهرات

روز جواهرات

در حال رد شدن از کنار مغازه هاست،  تا این که برق چشمانش با برق نگین روی انگشتری که دیده یکی می شود،  آرام به آن نزدیک شده و حتی یک لحظه هم از آن چشم بر نمی دارد، هنوز نخریده خودش را صاحب اول و آخر آن سنگ قیمتی می داند. شاید این سنگهای قیمتی تراش نخورده در قعر طبیعت، هدیه انسانهای خوب سپرده شده در خاک به انسانهای خوب بیرون از خاک باشد.

 روز جواهرات مبارک

روز جواهرات

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب