قبل از ورود به خانه، کسالت و خستگی هایش را دم در جا میذارد و با فراغ بال پای صبحت و درددل های بچه هایش مینشنید. هر روز بی منت، برای زندگی خانواده اش می جنگد. می جنگد تا آب در دل کسی تکان نخورد. بی تردید او یک فرشته است که برای دادن عشق و مهر به فرزندانش به زمین فرستاده شده.

ماه محرم

فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(

امتیاز دهی به این مطلب