نهادی تاسیس شده است تا به زندگی کشاورزان زحمتکش، دام داران سختکوش و صیادان دریادل، در همه ی مناطق کشور عزیزمان ، سامان بدهد. اما این روزها  عوامل زیادی مثل کم آبی، نداشتن سرمایه زحمت این عزیزان را دوچندان کرده است. بد نیست بدانیم که زندگی و کار این عزیزان روی معیشت ما تأثیر مستقیم می گذارد و این چرخه تا همیشه ادامه دارد.

روز جهاد کشاورزی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب