حضورش بیشتر از یک اختراع شبیه به معجزه بود. جهان بزرگ و دور از همِ انسانهای کره زمین را به هم نزدیک و فاصله ها را کمتر و کمتر  کرد. این دهکده وسیع جهانی، سال‌های زیادی است که انسان ها را به خودش پایبند و دنیای حقیقی را به تسخیر در آورده.

روز اینترنت

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب