انتخاب زبان | Select Language

روز همسر

زمانی که پای اون برگه سفید امضا میشود، یعنی پای تنهایی نخندیدن، غصه نخوردن، درد و دل کردن و سختی نکشیدن امضا شده، یعنی باید همسفر و هم قطار صبورِ روزای نامعلوم باشیم و مسافر راه های صعب العبور

روز همسر مبارک

روز همسر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب