زمانی که پای اون برگه سفید امضا میشود، یعنی پای تنهایی نخندیدن، غصه نخوردن، درد و دل کردن و سختی نکشیدن امضا شده، یعنی باید همسفر و هم قطار صبورِ روزای نامعلوم باشیم و مسافر راه های صعب العبور

روز همسر مبارک

روز همسر

مسیری که نامش را زندگی مشترک گذاشتند، بهانه ای است تا با بهترین رفیق، راهی و شریکِ سفری زیبا اما ناهویدا شوی.

روز همسر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب