پشت نشستن ماشین های سنگین، خسته اش کرده‌. اما یاد گرفته خستگی معنایی ندارد و باید کار کرد تا چرخ های زندگی بچرخد. دود را در سینه پنهان می کند و به دل جاده و بنادر جنوبی می‌زند و کالاهای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه را حمل می کند تا قسمتی از نیازهای اساسی مردم رفع شود.

روز حمل و نقل شهری

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب