روز هادی میرمیران(معمار نوگرای ایرانی)

فارغ التحصیل اولین دانشگاه ایران است. از شهر جدید بهارستان و باشگاه ورزشی رفسنجان تا کنسولگری ایران در آلمان و کتابخانه ملی ایران را طراحی کرده است. دست های او به جایزه عادت دارند و ذهنش حافظ روح ایران کهن با روش‌های جدید و تازه است.

روز هادی میرمیران(معمار نوگرای ایرانی)

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب