روز هادی میرمیران(معمار نوگرای ایرانی)

فارغ التحصیل اولین دانشگاه ایران است. از شهر جدید بهارستان و باشگاه ورزشی رفسنجان تا کنسولگری ایران در آلمان و کتابخانه ملی ایران را طراحی کرده است. دست های او به جایزه عادت دارند و ذهنش حافظ روح ایران کهن با روش‌های جدید و تازه است.

روز هادی میرمیران(معمار نوگرای ایرانی)

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب