هیچ چیز به اندازه تعامل و گفتگو نمی تواند نجات دهنده بشریت در جهان باشد. تعاملی سازنده می تواند پلی برای دنیای بهتر، باشکوه تر و سازنده تر باشد.

روز گفتگوی تمدن ها

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب