روز گیتار

نوازش انگشتان روی سیم هایی که روی یک بدنه چوبی دراز کشیده اند، برای خیلی از آدم های جهان تداعی کننده روزهای تلخ و شیرین است، روزهایی دور و نزدیک، که با آوای دل نشین این تکه چوب و سیم هایش برای ما ماندگار شدند و به خاطره ها گره خوردند.

روز گیتار مبارک

روز گیتار

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب