انتخاب زبان | Select Language

روز گیتار

نوازش انگشتان روی سیم هایی که روی یک بدنه چوبی دراز کشیده اند، برای خیلی از آدم های جهان تداعی کننده روزهای تلخ و شیرین است، روزهایی دور و نزدیک، که با آوای دل نشین این تکه چوب و سیم هایش برای ما ماندگار شدند و به خاطره ها گره خوردند.

روز گیتار مبارک

روز گیتار

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب