انتخاب زبان | Select Language

روز گل کاشتن

روز گل کاشتن

به آن اندازه که داخل خاک دلربایی می کند، نمیتواند بیرون از خاک به آن زیبایی باشد. همه ما می‌دانیم که کاشتن بذر یک گل به چه اندازه می‌تواند به زیبایی و چشم نواز شدن شهر و سرزمینمان کمک کند. پس به جای چیدن و کم شدن این زیبای ابدی، حامی تکثیر و ازدیاد آن باشیم.

 روز گل کاشتن مبارک

روز گل کاشتن

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب