روز گل کاشتن

به آن اندازه که داخل خاک دلربایی می کند، نمیتواند بیرون از خاک به آن زیبایی باشد. همه ما می‌دانیم که کاشتن بذر یک گل به چه اندازه می‌تواند به زیبایی و چشم نواز شدن شهر و سرزمینمان کمک کند. پس به جای چیدن و کم شدن این زیبای ابدی، حامی تکثیر و ازدیاد آن باشیم.

 روز گل کاشتن مبارک

روز گل کاشتن

 گل نماد لطافت و طراوت است و کاشتنش در طبیعت اطرافمان، به این جمال و شکوه کمک میکند. با دستهایمان به رویش این زیبایی ها کمک کنیم.

روز گل کاشتن

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب