روز گل کاشتن

روز گل کاشتن

به آن اندازه که داخل خاک دلربایی می کند، نمیتواند بیرون از خاک به آن زیبایی باشد. همه ما می‌دانیم که کاشتن بذر یک گل به چه اندازه می‌تواند به زیبایی و چشم نواز شدن شهر و سرزمینمان کمک کند. پس به جای چیدن و کم شدن این زیبای ابدی، حامی تکثیر و ازدیاد آن باشیم.

 روز گل کاشتن مبارک

روز گل کاشتن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب