درست است که محبتِ بی هیچ انتظار و توقعی،  زیباترین نوع مهر و لطف است، اما اگر قدر آن را بدانیم و به آن بها داده شود، زنجیره این عمل زیبا، هیچ وقت قطع نمی شود و تا همیشه در حال چرخیدن است.

روز قدرشناسی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب