انتخاب زبان | Select Language

روز فلافل

این که نامش از کجا نشات گرفته شده، مشخص نیست، اما هنر دست مصریان است و انگار برای جهانی بدون گوشت خواری تعبیه شده. قابل باور نیست که فشرده شدن نخود هایی که مزه ندارند و تلفیق فلفلی که در هر شرایط دیگری تحملش سخت است، تا این حد تبدیل به یک غذای لذید و خوشمزه شود.

روز فلافل

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب