روز فلافل

این که نامش از کجا نشات گرفته شده، مشخص نیست، اما هنر دست مصریان است و انگار برای جهانی بدون گوشت خواری تعبیه شده. قابل باور نیست که فشرده شدن نخود هایی که مزه ندارند و تلفیق فلفلی که در هر شرایط دیگری تحملش سخت است، تا این حد تبدیل به یک غذای لذید و خوشمزه شود.

روز فلافل

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب