عده ای هستند که وقت و  عمرشان را روی کتاب و اثری می گذارند که تا همیشه هیچ واژه ای بی معنی و مفهوم باقی نماند

روز فرهنگ لغت

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب