این که با تصمیم هایمان می شود به آن چیزی که دوست داریم برسیم را برای لحظاتی کنار بگذاریم و بدانیم که گاهی بعضی از اتفاقات از دایره تصمیم‌گیری ما و دیگران خارج است و اینجاست که انسان دوستی و نوع دوستی می تواند عامل نجات دهنده همه ما باشد.  کافی است تا برای زمانی کوتاه، خودمان را جای دیگران بگذاریم، آن وقت است که می شود برای زندگی خودمان و آسایش دیگران تصمیم های بهتری بگیریم.

روز انسان دوستی

امتیاز دهی به این مطلب