انتخاب زبان | Select Language

رو اهدا کردن

بی شک، نگاهش به مرگ و نیستی، تولد دوباره است، او خوب میداند که کالبدی که در آن زیست میکند، تا وقتی که هست، در خدمت او است و بعد از او فقط در خدمت خاک است. پس چه بهتر میشود که با رفتنش، هدایایی به آنان که از او دیرتر مسافر این سفر بی چون چرا هستند، تقدیم کند و در فرصت دوباره آنها شریک شود.

روز اهدا و پیوند مبارک

رو اهدا کردن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب