رو اهدا کردن

بی شک، نگاهش به مرگ و نیستی، تولد دوباره است، او خوب میداند که کالبدی که در آن زیست میکند، تا وقتی که هست، در خدمت او است و بعد از او فقط در خدمت خاک است. پس چه بهتر میشود که با رفتنش، هدایایی به آنان که از او دیرتر مسافر این سفر بی چون چرا هستند، تقدیم کند و در فرصت دوباره آنها شریک شود.

روز اهدا و پیوند مبارک

رو اهدا کردن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب