روز آگاهی از اختلال دوقطبی

  به امید و آرزو هایش یک نه بزرگ گفته است. بی قرار است و بی دلیل به پهنای صورت خسته اش اشک می ریزد. دلسردی و پژمردگی ذهنش را تصاحب کرده و غم مالک قلبش شده. نوسان‌های روحی امانش را بریده و فقط دلش می خواهد که درک شود و بذر امید دوباره در دلش جوانه بزند. و این اتفاق فقط با  کمک خودش و آگاهی دیگران از شرایط او سهل میشود.

روز آگاهی از اختلال دوقطبی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب