روز دامپزشکی

شاید خودشان خبر نداشته باشند، اما روی زمین فرشتگان سفید پوشی هستند، که با حضور پر مهر و دلسوزانه شان‌، رنج و درد حیوانات بیگناه را کم میکنند و جان دوباره ای به آنها می بخشند.

روز دامپزشکی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب