معمولاً حفظش نمی‌کنیم. ده رقم است و برای هر منطقه‌ای متفاوت است. هست تا نامه ها و پُست های ما سالم و در زمان دقیق به دست ما برسد. ده رقمی که پنج رقپ اولش به شهرما، و پنج رقم آخر آن، به مکانی که در آن زندگی می کنیم اشاره می کند.

روز کد پستی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب