الفبایی وجود ندارد و این زبان عجیب و سخت و شگفت انگیز پر است از نقاشی های ظریفی که در کنار همدیگر یک معنی خاص را تلقی می کند. اگر طالب یادگیری این زبان پیچیده و حیرت انگیز هستید. صبر و تحملی آهنین را برای شما آرزو میکنیم.

روز زبان چینی

امتیاز دهی به این مطلب