عجیب است وقتی با خیره شدن در چشم هایشان آبی آسمان و اعماق اقیانوس ها را میبینی، وقتی که با اولین نگاه، یشم و زبرجد در چشم هایشان تجلی می شود و با زیبایی کهربا و عسل گونیشان ما را به وجد می آورند. این روز،  روز کسانی است که چشمانشان قسمتی از طبیعت را وام گرفته و با نگاهش دیگران را مسخ می‌کنند.

روز چشم رنگی ها

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب