روزشمار باستانی ما ایرانی ها، چهل روز از گذشت تابستان را به خاطر زمان زیادی که در روز می گذرد، گرمایی که تمامی ندارد، و فصل میوه های رنگارنگ جشن می گیرند، تا همه بدانند که تابستان و روزهای بلند و زیبایش، ارمغانی است که هر سال در این چندین روز به طبیعت هدیه می شود.

جشن چله تابستان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب