انتخاب زبان | Select Language

روز چتر

تو روزای بارونی دستشونو به دست آدما میدن و با رنگ و سر و وضعشون، تیپشونو به رخ همدیگه میکشند، اما هم زمان با سایبون پر مهرشون، مراقب هستند که قطره های آب ، توی سرما، صاحبشون رو خیس نکنه و سلامت تا منزل بدرقشون می کنند.

روز چتر مبارک

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب