روز چتر

تو روزای بارونی دستشونو به دست آدما میدن و با رنگ و سر و وضعشون، تیپشونو به رخ همدیگه میکشند، اما هم زمان با سایبون پر مهرشون، مراقب هستند که قطره های آب ، توی سرما، صاحبشون رو خیس نکنه و سلامت تا منزل بدرقشون می کنند.

روز چتر مبارک

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب