شاید خودش نداند که چقدر زود و غیر قابل باور، روز را برایمان شب و شب را برای ما روز می کند و بهترین و ناب ترین لحظه های زندگی ما را، به طرفه العینی از ما می گیرد و بین این از دست دادن های زود هنگام، خودش با حوصله برای خورشید دل ربایی میکند.

روز چرخش زمین

به دنبال اعجاز نگردید، چرخیدنِ این گوی گردان زیبا، در زمانه ای که عرصه بر نظام آفرینش تنگ شده، خود یک معجزه بزرگ است.  روز چرخش زمین مبارک.

روز چرخش زمین

وفات حضرت زینب

 سالروز شهادت حضرت کبرا (س) دخت علی مرتضی پیام آور کربلا الگو شکیبایی و

امتیاز دهی به این مطلب