روز چرخش زمین

شاید خودش نداند که چقدر زود و غیر قابل باور، روز را برایمان شب و شب را برای ما روز می کند و بهترین و ناب ترین لحظه های زندگی ما را، به طرفه العینی از ما می گیرد و بین این از دست دادن های زود هنگام، خودش با حوصله برای خورشید دل ربایی میکند.

روز چرخش زمین

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب