انتخاب زبان | Select Language

روز چرخش زمین

شاید خودش نداند که چقدر زود و غیر قابل باور، روز را برایمان شب و شب را برای ما روز می کند و بهترین و ناب ترین لحظه های زندگی ما را، به طرفه العینی از ما می گیرد و بین این از دست دادن های زود هنگام، خودش با حوصله برای خورشید دل ربایی میکند.

روز چرخش زمین

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب