روز خط بریل

پسر کوچکی که از همان کودکی چشمانش برای همیشه ندید، اما ذهن و قلبش، مجوز ناامیدی را صادر نکرد و در پانزده سالگی با پشتکارش، بنیانگذارِ انقلابی بزرگ برای نابینایان شد و نابینایان جهان را به سواد، شاعری و حتی عشق امیدوارکرد.

روز بریل مبارک

روز خط بریل

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب