روز خط بریل

پسر کوچکی که از همان کودکی چشمانش برای همیشه ندید، اما ذهن و قلبش، مجوز ناامیدی را صادر نکرد و در پانزده سالگی با پشتکارش، بنیانگذارِ انقلابی بزرگ برای نابینایان شد و نابینایان جهان را به سواد، شاعری و حتی عشق امیدوارکرد.

روز بریل مبارک

روز خط بریل

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب