انتخاب زبان | Select Language

روز بیابان زدایی

طبیعتی که در آن زندگی می کنیم، برای کسی غیر از ما نیست.  اما نیاز های خودخواهانه و تمایلات بی دلیل ما به تغییرات، سبب شده تا در تمام این سال‌ها به جان زمین و طبیعت بیفتیم و آن را نابود کنیم. بیابان زدایی هم حاصل همین خودخواهی ماست. دست بردن به طبیعت بکر و از بین بردن زیبایی ها. نباید اجازه دهیم که طبیعت قربانی تمایلات بی دلیل شود.

روز بیابان زدایی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب