زادروز لودویگ فان بتهوون

زادروز بتهوون

موسیقی باید آتش را از قلب مردان شعله ور کند، و اشک را از چشمان زنان جاری سازد.

زادروز بتهوون، پادشاه سمفونی گرامی

زادروز لودویگ فان بتهوون

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب