روز بهداشت قاعدگی

خیلی از بانوان آن را به اسم حیا از دیگران پنهان می کنند و صحبت درباره آن را تابو می دانند. اما هیچ چیز عجیبی وجود ندارد. مثل تمام تغییرات بدن زنان و مردان، قاعدگی عم یک دوره طبیعی سه تا ده روزه است که هر ماه در بدن زنان رخ می دهد. نا دیده گرفتن، مراقب نکردن و تابو خواندن آن جز زیان به سلامتی بانوان، چیز دیگری در پی‌ نخواهد داشت.

روز بهداشت قاعدگی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب