خیلی از بانوان آن را به اسم حیا از دیگران پنهان می کنند و صحبت درباره آن را تابو می دانند. اما هیچ چیز عجیبی وجود ندارد. مثل تمام تغییرات بدن زنان و مردان، قاعدگی عم یک دوره طبیعی سه تا ده روزه است که هر ماه در بدن زنان رخ می دهد. نا دیده گرفتن، مراقب نکردن و تابو خواندن آن جز زیان به سلامتی بانوان، چیز دیگری در پی‌ نخواهد داشت.

روز بهداشت قاعدگی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب