روز بدون کیسه پلاستیکی

این روزها جهان زیبا و بی نظیری که به ما هدیه داده شده، در احاطه موادی تجزیه ناپذیر اسیر شده است و کیسه های پلاستیکی یکی از همان عوامل اسارت است.  اگر هنوز توان استفاده نکردن از آنها را نداریم، دست کم می توانیم آنها را در طبیعت رها نکنیم و اجازه دهیم که محیطی که در آن زندگی می کنیم، به همین زیبایی برای نوادگانمان باقی بماند.

روز بدون کیسه پلاستیکی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب