روز بدون کیسه پلاستیکی

این روزها جهان زیبا و بی نظیری که به ما هدیه داده شده، در احاطه موادی تجزیه ناپذیر اسیر شده است و کیسه های پلاستیکی یکی از همان عوامل اسارت است.  اگر هنوز توان استفاده نکردن از آنها را نداریم، دست کم می توانیم آنها را در طبیعت رها نکنیم و اجازه دهیم که محیطی که در آن زندگی می کنیم، به همین زیبایی برای نوادگانمان باقی بماند.

روز بدون کیسه پلاستیکی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب