روز بخشش والدین

بخشش در وجود بی آلایش آنها، از همان روز اول نهادینه شده و جزء جدایی ناپذیر از ذات مهربان آنهاست. آنها ذاتا زندگی را، امید را، جسارت را و عشق را به ما بخشیده اند.

روز بخشیدن والدین مبارک

روز بخشش والدین

 همان زمان که تصمیم به وجود ما گرفتند عشق و ایثار و محبت را به ما بخشیدند تا این هستی لایتناهی را تجربه کنیم.

روز بخشش والدین

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب