انتخاب زبان | Select Language

روز بخشش والدین

روز بخشش والدین

بخشش در وجود بی آلایش آنها، از همان روز اول نهادینه شده و جزء جدایی ناپذیر از ذات مهربان آنهاست. آنها ذاتا زندگی را، امید را، جسارت را و عشق را به ما بخشیده اند.

روز بخشیدن والدین مبارک

روز بخشش والدین

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب