چشمانش را در نیشابور گشود و با نامش به اعتبار این شهر افزود. خالق هفت شهر عشق است و طریقتِ جستجو طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، و فنا را تا رسیدن به حق و حقیقت، با خوانندگان آثارش به زیبایی و درستی به اشتراک گذاشت و یک جهان را از تفکر و احساسش اغنا کرد.

بزرگداشت عطار نیشابوری

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب