روز اسب

نجیب است و بی شک این صفت برازنده این موجود با وقار و صلابت است. زیبایی و شکوه بی مثالش، به قدری زیاد است که انسان را موذب می کند. گویی درک دارد و یار غار تمام جنگجویان جهان بوده است. این حیوان بی نظیر، آفریده شده تا انسان را به وجد بیاورد و به خالقش نزدیکتر کند.

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب