روز انگیزه و الهام

مهم نیست که در راهی که تا این اندازه ناهویداست، چه پیش خواهد آمد، مهم لذت بردن از مسیر، و هدف و انگیزه ماست. کسی چه میداند؟  شاید این روز زیبا، تنها دلیل و عامل وصل کردن ما به این جهان باشد .

روز انگیزه و الهام مبارک

روز انگیزه و الهام

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب