روز آمار و برنامه ریزی

اگر دنیای غیر قابل پیش بینی، که در آن اتفاق غالب بر همه چیز است را بدون برنامه رها کنیم، دیگر همه چیز بی حساب و کتاب می ماند. این آمار و برنامه‌ریزی است که به جهان نظم و به کارهای ما حساب و کتاب می دهد.

روز آمار و برنامه ریزی مبارک

روز آمار و برنامه ریزی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب