اگر حادثه خبر میکرد، جهان تا این حد جای ناامن و پر خطری نبود. در دنیایی که همه چیز آن تا این اندازه غیرقابل پیش بینی است، چه چیزی مهمتر از یک پشتوانه امن و مطمئن به اسم بیمه، که تا حدی خیال ما را رویدادهای احتمالی راحت و زیانهای ندانسته ما را جبران کند.

روز آگاهی از بیمه

وفات حضرت زینب

 سالروز شهادت حضرت کبرا (س) دخت علی مرتضی پیام آور کربلا الگو شکیبایی و

امتیاز دهی به این مطلب