شاید عجیب ترین و پر رمز و راز ترین عدد جهان باشد،  چون نه انتهایی دارد نه دلیلی. او هندسه را به چالش کشیده و محبوب ترین عدد جهان است.  عددی ثابت که بی چون و چرا ثابت میکند که حق با اوست.

روز عدد پی

شاید عجیب ترین و پر رمز و راز ترین عدد جهان باشد،  چون نه انتهایی دارد نه دلیلی. او هندسه را به چالش کشیده و محبوب ترین عدد جهان است.  عددی ثابت که بی چون و چرا ثابت میکند که حق با اوست.

روز عدد پی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب