روز زنان و دختران دانشمند

خستگی ناپذیرند و درجا نمیزنند، در جنگ درونشان که بین جنسیت و هدف است، مدال پیروزی را با دست های توامندشان گردن هدف انداختند، انگیره است که با تمام سختی ها، هوای آنها را دارد و ناامیدشان نمیکند. هستند تا جهان بداند، برای علم فرقی ندارد که تو زن باشی یا مرد، درون تو از هرچیزی در جهان قوی تر است.

روز زنان و دختران دانشمند مبارک

روز زنان و دختران دانشمند

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب