روزی است که افراد با کرامت و تلاش گری که برای عدالت، حقوق انسانها و حیوانات، حقوق برابر زنان و مردان، دنیای بدون فقر و گرسنگی و پرورش فرزندان نیکو می جنگند، به ستایش جهان در می‌آیند. جهان و سازمانی که امیدوار است با مشوق کردن انسان هایش، کره زمین را به جای بهتر و زیباتری تبدیل کند.

روز خدمات عمومی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب