روزی است که افراد با کرامت و تلاش گری که برای عدالت، حقوق انسانها و حیوانات، حقوق برابر زنان و مردان، دنیای بدون فقر و گرسنگی و پرورش فرزندان نیکو می جنگند، به ستایش جهان در می‌آیند. جهان و سازمانی که امیدوار است با مشوق کردن انسان هایش، کره زمین را به جای بهتر و زیباتری تبدیل کند.

روز خدمات عمومی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب