روز کشمش

روز کشمش

دشمن سستی و خستگی است و مراقب قلب ما و با عطر خوشی که دارد دهانمان را خوشبو می کند. باورش بسیار عجیب است که ثمره درخت تاک، بعد از خشک شدن تبدیل به جواهری می شود که در عین کوچکی، می‌تواند یک تنه، تمام مواد مغذی بدن ما را تامین کند وبا انرژی زیادی که به جانمان می‌دهد.، ما را به وجد بیاورد.

روز کشمش

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب