روز کشمش

دشمن سستی و خستگی است و مراقب قلب ما و با عطر خوشی که دارد دهانمان را خوشبو می کند. باورش بسیار عجیب است که ثمره درخت تاک، بعد از خشک شدن تبدیل به جواهری می شود که در عین کوچکی، می‌تواند یک تنه، تمام مواد مغذی بدن ما را تامین کند وبا انرژی زیادی که به جانمان می‌دهد.، ما را به وجد بیاورد.

روز کشمش

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب