روز باطری

شاید ولتا نمیدانست که اختراعش حتی قلب را هم به زانو در می آرود.

  روز باتری مبارک

روز باطری

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب